1998 top model   1977 wer wurd maire
1997 dicki lùft   1976 herr maire
1996 im Antoinette siner cousin   1975 drei lùschtigi Pompiers
1995 D'fàmìli Maibliemel   d'pàrisser reis
d'r dickkopf   1974 D'r Sepp ìsch Patron
1994 wenn de bàbbe niesst   mini fraù
1993 Zwei àrmi Troepf   1973 Alarm bi's Maibliemels
de meischterboxer   S'huss ohne fraù
1992 hurra e kneckes   1972 Zwei trìnkfeschti
1991 E Schùelstùnd lùschtig   d'r schoenscht trùmpf
de spitzbùe   1971 d'r àbgeblìtzt Freier
1990 d'haïschrack vùm Tivoli    Zwei Jänischi
Mieze sucht Klavierlehrer   Ehre Retting
1989 zwei heikli wette   1970 D'r komisch Hochzitter
D'wiehnàchtsglocke litte   denäwe gedàppt
1988 d'lieb gwinnt   1968 A Spiridischtischi Sìtzùng
Ein fideles Gefängnis   lieb gegen finderlohn
1987 d'r strohwitwer   1967 d'vegìfte pralinés
D'fidel Gerichtsìtzùng   d'r Seppel geht ùf Brutschau
1986 D'r erscht Patient   drei Pàntoffelhelden
1986 herzensschùlde   d'r ney schùmàchergsell
1985 pension wàldes fridde   1966 camping ìm stàdtpark
1984 D'Verwàltùng het mùcke   de Fràntzel vùn d'r zunft
d'r inbildùngskrànk   no'm raje schient d'sùnne
1983 Atombombe   1965 d'eierkùchepfànn
ferie in Nice   im herr maire sini tochter
1982 D'Kuckucks Uhr   1964 schwindelmayer & Cie
surprise in de gebirgsferie   es kommt selte ebs bessers noch
1981 D'vergìfte Pralinés   1963 Eine fidele Gerichtsitzung
de kàloymes   Jeder sùcht sin glìck
1980 Mìr sìn pressiert   1962 E gsàngprob fer de üsflùg
hischt ùn hott   Vàdderpflicht
1979 E keins Làterne   1961 Heimkehr
d'r husstyran   Zwei Jänischi
1978 De Bàbbe ùn d'Màmme verreisse   1960 D'nej Keche
D'schwàrtz Kàtz   Wenn du noch e mame hesch
drei Gsàngkànone   Fideles gefängnis